Een brainstorm organiseren kost veel tijd, zeker wanneer je de tijd van alle deelnemers bij elkaar optelt. Toch is het organiseren van een brainstorm dikwijls een goed idee. Wij hebben in ieder geval een aantal belangrijke overwegingen en praktische tips op een rij gezet.

# 1 weet waarom

Een brainstormsessie is met name een goed idee wanneer er ideeën nodig zijn. Voor sommige problemen of uitdagingen zijn de oplossingen nu eenmaal op voorhand niet altijd bekend. Het bedenken van welke oplossingen er zijn, brengt die als vanzelf dichterbij. Overigens kan een brainstorm ook worden ingezet om reeds bestaande ideeën te toetsen of uit te dagen. Door een groep eenzelfde creatief proces te laten doorlopen, kan namelijk goed worden gekeken of er nieuwe inzichten en ideeën ontstaan.

Een brainstormsessie kan ook worden gehouden om een groep tot het besef te laten komen, dat er een beperkt aantal mogelijkheden zijn. Doordat zij zelf de oplossingen hebben bedacht, zal er eerder begrip en draagvlak voor deze eerder aangedragen ideeën ontstaan.

# 2 geef iedereen – creatieve – ruimte

Bij een brainstorm draait het zoals gezegd om het genereren van ideeën. Om te komen tot goede ideeën moeten mensen zich zoveel mogelijk op hun gemak voelen, en zeker genoeg zijn om alles wat opborrelt te kunnen en durven zeggen. Deze zekerheid kan ineens worden weggenomen als een bepaald idee wordt afgeschoten of fel wordt bekritiseerd.

Het is dus van belang om iedereen zijn of haar ideeën te laten spuien, zonder die ideeën te blokkeren.

# 3 zorg voor een creatieve omgeving

Een ‘andere’ omgeving zorgt ervoor dat er ook makkelijker creatieve ideeën worden bedacht. Je kunt een brainstorm dus op een andere locatie organiseren, of zorgen voor een nieuwe of prikkelende inrichting van een ruimte, zodat de elementen de aanwezigen stimuleren om andere denkrichtingen te volgen.

#4 gebruik een – groot – whiteboard

Een groot whiteboard geeft creativiteit de vrije ruimte. En, waarom zou je door het schrijfoppervlak je creativiteit laten belemmeren?  Je hebt ruimte nodig om te kunnen associëren, visualiseren en om goede denkrichtingen verder uit te kunnen werken. Hoe meer ruimte hoe beter.

#5 Gebruik mindmaps

Een whiteboard is ideaal om op te mindmappen. Begin bij een centraal woord of onderwerp. Maak van daaruit associaties die je als ‘takken’ aan het onderwerp verbindt. Vanuit die takken maak je weer nieuwe vertakkingen. Gebruik één woord per tak en gebruik zo min mogelijk zinnen. Dat houdt je mindmap overzichtelijk op het whiteboard en dus ook in je hoofd. Het voordeel van een mindmap op een whiteboard is dat je hersenen de aftakkingen tegelijk met het schrijven verwerken.

#6 gebruik pictogrammen en tekeningen

Vervang woorden eens door tekeningen. De Canadese professor Allan Paivio heeft namelijk onderzoek gedaan naar het werkgeheugen en hij ontdekte daarbij dat visuele informatie anders wordt verwerkt in het geheugen dan verbale communicatie. Het geschreven woord ‘boom’ wordt één keer opgeslagen in je hersenen, namelijk verbaal. Maar een afbeelding van een boom wordt 2x opgeslagen door je hersenen: visueel én verbaal. Maak bij je creatieve brainstorm dus vooral gebruik van je tekentalenten!

#7 gebruik en verzamel aanvullende ideeën

Je herkent het vast wel: ben je na je presentatie of overleg op weg naar huis en dan stromen de ideeën ineens binnen. Dit heeft te maken met de verwerkingstijd van je hersenen en de mogelijkheid om er van een afstand over na te denken. Daarom als tip: Laat de uitkomst van een creatieve brainstormsessie vooral op het whiteboard staan. Vul in de dagen erna regelmatig nieuwe ideeën aan.

#8 vraag bij MakeCover informatie over alle whiteboard oplossingen

MakeCover kan prachtige en praktische whiteboards en whiteboard-wanden leveren. Deze hebben een levenslange garantie en blijven goed wisbaar en beschrijfbaar. Wij vertellen graag over de mogelijkheden.