Heeft u een nieuwbouw-project of een renovatie waar een mooie en duidelijke bewegwijzering of signing een toegevoegde waarde zou zijn? Schakel dan MakeCover in voor een totale ondersteuning op het gebied van signing en wayfinding.

Het maken van een wayfinding en signingplan is specialistisch werk. Het maken en vervaardigen ervan is eveneens specialistisch werk. MakeCover is uniek door het combineren van deze twee specialiteiten.

Op maat, u dirigeert

Een plan en ontwerp maken dat dermate goed bij uw ontwerp past dat iedereen ervan uitgaat dat u het heeft gemaakt, is ons uitgangspunt. Zowel het plan, als alle wayfinding elementen kunnen helemaal op maat worden gemaakt. En u bent vrij om de dirigent te zijn die alle voorstellen toetst aan uw uitgangspunten en wensen en eisen van de opdrachtgever.

Waar starten wij?

We starten het liefst op het moment dat u start met het maken van schetsen / ontwerpen voor een nieuwbouw of renovatieproject. Wij kunnen dan voor u:

  • Meedenken in een wayfinding plan
  • Voorstellen doen voor het concept
  • Voorstellen doen voor materialen

Groot, duidelijk, circulair

Wilt u een concept dat groot en duidelijk is? Wilt u gebruik maken van recyclebare en circulaire materialen? Wilt u een absoluut minimale belasting van het milieu bij de productie van de wayfinding-elementen. MakeCover zorgt ervoor dat ook de materiaalkeuze exact wordt afgestemd op uw wensen en eisen.

Inspiratie

We laten graag een aantal voorbeelden zien van wayfinding en signingprojecten. Diverse van onderstaande foto’s zijn afkomstig van onze ontwerper Bertram van Lingen. (BVL Projects).