Een paar weken geleden hebben wij onze klanten, relaties en volgers gevraagd om mee te werken door het invullen van een vragenlijst over ‘terug naar kantoor’. De tijd lijkt namelijk aangebroken dat terug naar kantoor een feit is, of bespreekbaar wordt gemaakt.

Hoe ziet het werken op kantoor er nu uit?

Om een beeld te krijgen hebben wij zes vragen gesteld die gaan van wanneer men verwacht weer terug naar kantoor te gaan tot aan hoe werken op kantoor er straks uit zal zien. Er hebben zich 20 respondenten bereid gevonden om de vragenlijst in te vullen. Zelfs met dit aantal tekent zich al een behoorlijk duidelijk beeld af. We zijn benieuwd of u hier zich ook in herkent. Hieronder de vragen en een verslag van de door de respondenten gegeven antwoorden:

#1 Wanneer gaan (of zijn) jullie weer terug op kantoor?

50% van onze respondenten geeft aan nooit ‘weg’ te zijn geweest, of reeds weer terug te zijn bij de situatie als voor Corona. Een bijna even groot deel (45%) zegt nog (deels) thuis te werken, maar wel verwacht binnenkort weer terug naar kantoor te gaan. Eén respondent geeft aan dat er in ieder geval niet meer wordt teruggegaan naar de situatie voor Corona.

#2 Gaat iedereen dan alle dagen naar kantoor?

Op de vraag ‘Als je weer teruggaat naar kantoor, gaat iedereen dan weer alle dagen naar kantoor?’ Is men wat minder eensgezind. Een tweetal respondenten weet het gewoonweg nog niet en iemand geeft aan dat ze de keuze volledig bij de medewerkers zullen leggen. 45% zegt niet naar een volledige kantoorbezetting terug te gaan. Twee van die respondenten voorspellen dat mensen 1 á 2 dagen in de week zullen thuiswerken, de rest op kantoor. Een kwart van de ondervraagden zegt echter weer met de volledige bezetting op kantoor te (gaan) werken. Twee respondenten gaven ‘niet van toepassing’ aan.

#3 Blijf je op dezelfde manier werken?

Het merendeel geeft aan toch wel flinke wijzigingen aan te brengen in de werkwijze. Dit verschilt wel, bij de ene organisatie zit het met name in de plek waar men werkt, maar er zijn ook organisaties waar complete functies op de schop gaan. Een aantal respondenten zegt ook ‘kantoor’ met name te gaan gebruiken voor overleg of projectmatig samenwerken.

Opvallend is tevens dat een flink deel, namelijk 40%, zegt geen of nauwelijks wijzigingen aan te brengen in de werkwijze.

#4 Gaat samenwerken, scrummen, vergaderen en brainstormen er anders uitzien?

Ongeveer een kwart geeft aan dat het samenwerken, vergaderen, etc. er niet anders uit zal zien. Naast de 10% die het (nog) niet weet, denkt de meerderheid wel dat er meer digitaal zal plaatsvinden. Wat in de antwoorden opvalt is dat de voorkeur uitgaat naar ‘echt’ en persoonlijk contact, maar dat er voor externe afspraken, of vergaderingen met mensen in het buitenland, toch eerder voor digitaal wordt gekozen. Ook wordt de hybride vorm, dus een aantal leden digitaal, een aantal leden bij elkaar, genoemd.

#5 Zullen ruimtes op kantoor worden aangepast?

Op deze vraag gaven 11 mensen aan dat ze verwachten dat ruimtes niet worden aanpast. Twee hiervan echter gaven aan dat hun kantoor al uitstekend uitgerust is voor een nieuwe manier van werken.

Een kwart geeft aan dat er meer spreek- en vergaderruimtes komen, al dan niet geoutilleerd voor digitale of hybride vergaderingen. De overige respondenten denken ook wel dat er veranderingen zullen plaatsvinden, maar kunnen dit nog niet benoemen of weten het nog niet.

#6 Kan MakeCover hiermee helpen?

Toegegeven, de antwoorden op deze vraag kunnen commercieel voor ons interessant zijn. Maar de antwoorden zijn ook voor u interessant. Het zegt namelijk iets over de aanpassingen die gedaan kunnen / verwacht worden. Aanpassingen die gezien onze dienstverlening van toepassing zijn: andere indelingen maken met glaswanden, multifunctionele ruimtes maken met switch-folie, of vergaderruimtes akoestisch verbeteren. Ook esthetische aanpassingen zijn denkbaar zoals visuals op glaswanden, bewegwijzering, wandvisuals en plafond- en wandafwerking.

Gelukkig hoeven wij nog even niet zonder opdrachten te zitten, want een 20% antwoordt met een volmondig ‘ja’. Hiernaast ziet 45% tevens iets in de mogelijkheden van MakeCover maar moet de ideeën nog verder laten uitkristalliseren. De overige respondenten weten het niet, is het niet van toepassing, of verwachten geen opdrachten te hebben voor MakeCover.

Vragen over of hulp bij #terugnaarkantoor?

Stel ze aan ons!