Over het coronavirus moet nog veel duidelijk worden. Er wordt door verschillende landen en instanties naarstig onderzoek gedaan, en wetenschappers publiceren hierover zodat de hele wereld van deze kennis kan profiteren. Nieuwe kennis en inzichten zorgen ervoor dat het beleid voor het bestrijden van het virus wordt aangepast.

Een van de inzichten die onlangs een breder draagvlak kreeg is dat het virus zich ook via zogenaamde aerosolen, oftewel via de lucht, kan verspreiden. Het virus verspreidt zich dan op veel grotere afstand dan de nu aangenomen 1,5 meter en kan zich mogelijk ook via ventilatiesystemen verplaatsen.

Bewijs verspreiding via Aerosolen

Via verschillende wetenschappelijke studies is duidelijk geworden dat het virus zich ook via de lucht kan verspreiden. Een treffend onderzoek is een onderzoek waarin infectueus virus is aangetroffen in aerosolen.

Andere bewijzen voor deze wijze van verspreiding is bijvoorbeeld het ontbreken van direct contact, of de verspreiding over veel grotere afstanden dan 1,5 meter. Het Parool berichtte hier onlangs over:

 

Het Parool

In een open brief aan Wereldgezondheidsorganisatie WHO stellen 239 wetenschappers uit 32 landen dat het coronavirus zich niet alleen verspreidt via grotere druppels, maar ook via heel kleine druppels, de zogenaamde aerosolen.

https://www.parool.nl/nederland/239-wetenschappers-coronavirus-verspreidt-zich-wel-via-aerosolen~b2da1f58/

RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) noemt op de website hierover het volgende: er is één studie waaruit blijkt dat infectueus virus is aangetoond in luchtdeeltjes (aerosolen). Ook zijn er studies met fretten waar aerogene transmissie als mogelijke route wordt genoemd. De RIVM houdt overigens voorlopig wel aan dat het virus zich primair via een directe besmettingsroute verspreidt, via grotere druppels en dat voor verspreiding via aerosolen nog onvoldoende bewijs is.

https://lci.rivm.nl/aerogene-verspreiding-sars-cov-2-en-ventilatiesystemen-onderbouwing

NOS:
Verspreiding via Aerosolen mogelijk volgens RIVM:
https://nos.nl/collectie/13824/artikel/2339854-rivm-verspreiding-coronavirus-via-aerosolen-is-mogelijk

Griep

Jan Wilschut, hoogleraar moleculaire virologie van de Rijksuniversiteit Groningen, geeft in 2018 aan dat de griep zich wel – ook – via aerosolen verspreidt. Dit is overigens geen direct bewijs voor verspreiding via aerosolen van het coronavirus.

Filteren en neutraliseren van het virus

MakeCover is leverancier van virusfilters die met behulp van een gesloten ionisatieproces, virusdeeltjes uit de lucht halen, en onschadelijk maken voor mensen. In dit proces worden ook bacteriën, schimmels, pollen en fijnstof uit de lucht gehaald. Lees hier meer over onze virusfilters.