Verplichting per 1-1-2023

Veel beheerders en eigenaren beseffen zich nog niet altijd dat er per 1 januari a.s. een nieuwe regel geldt voor bedrijfspanden met een kantoorfunctie: Vanaf deze datum moeten panden namelijk minimaal energielabel C hebben. Onlangs hebben bepaalde zonwerende folies, zoals die van 3M, het BCRG-certificaat gekregen. Zonwerende folie op uw pand helpt daarmee om sneller te voldoen aan het energielabel.

Niet voor alle bedrijven

De overheid zet zwaar in op het besparen van CO2 en wil zelfs over 8 jaar alle panden energieneutraal hebben. Een ongekend hoge ambitie waarvan we in januari dus echt wat gaan merken. De overheid heeft aangekondigd te gaan handhaven. Dit kan resulteren in het sluiten van panden.
De verplichting geldt voor panden die meer dan 50% kantoorfunctie hebben en voor panden die meer dan 100 m2 kantooroppervlak hebben. Kleinere panden ontspringen dus – vooralsnog – de dans.

Zonwerende folie

Zonwerende folie is misschien niet het eerste waaraan u denkt bij energiebesparing. Toch is het een bewezen en effectief middel in kantoren waar airco’s worden gebruikt. Door de zon- en warmtewerende werking van de folies, hoeven airco’s minder hard te blazen. Dit scheelt significant op de energierekening. En doordat er minder energie wordt verbruikt, wordt er minder CO2 uitgestoten. Zodoende telt de besparing mee voor uw energielabel.

Berekening laten maken

Om erachter te komen of en hoeveel besparing zonwerende folie kan opleveren, kunt een zelf een schatting maken of daar iemand voor inschakelen.

Schakel MakeCover in

Wilt u door ons een berekening laten maken? Neem dan contact met ons op.